Osäkerhet kring krav på sjukintyg vid psykisk ohälsa

2018-06-12

Dagens Medicin
Läkare inom primärvården har stora svårigheter att leva upp till Försäkringskassans krav vid sjukskrivning för psykisk ohälsa. Det visar en granskning från Riksrevisionen.
Läs mer