Politisk ignorans hotar anständig arbetsmiljö

2018-08-03

Dagens Samhälle
Svenskt arbetsliv står inför stora utmaningar. Trots det vill Alliansen lägga ned den nya Myndigheten för arbetsmiljökunskap. Partierna verkar inte ha förstått myndighetens uppdrag eller konsekvenserna av en nedläggning. Styrelsen för forskarnätverket Forum för arbetslivsforskning (FALF) vädjar till samtliga politiker att prioritera fortsatt uppbyggnad av arbetslivsforskningen, och att stärkta broarna mellan forskning och praktik.
Läs mer