Populär facebookgrupp samlar tusentals läkare

2018-09-07

Dagens Medicin
På ett år har den slutna facebookgruppen ”Vem tar hand om doktorn” vuxit från 2 till 5 200 medlemmar. När allmänläkaren Maria Zetterlund Gustafsson och psykiatrikern Jill Taube startade gruppen var det för att läkare skulle få hjälp att ta hand om sig själva. De ville tillföra något friskt till sina kolleger i tider av utbrändhet, dålig arbetsmiljö och hög arbetsbelastning.
– Om man lär doktorer att ta hand om sig själva och leva hållbart så kommer de att tala om levnadsvanor med sina patienter också, det är en win-winsituation, säger Maria Zetterlund Gustafsson.
Eftersom mycket fokus i gruppen ligger på arbetsmiljöfrågor, har Maria Zetterlund Gustafsson och Jill Taube bett om ett möte med Läkarförbundet. Det kommer att ske i september.
Läs mer