Previa tar över Volvokoncernens företagshälsovård

2018-12-05

Previa Pressmeddelande
Previa företagshälsa expanderar sin verksamhet genom ett partnerskapsavtal med Volvo Group. Genom avtalet tar Previa över Volvos interna företagshälsa, Alviva och blir leverantör av företagshälsa till Volvokoncernen i Sverige. Alviva är idag ett helägt dotterbolag som erbjuder företagshälsovård till Volvokoncernens alla anläggningar i Sverige. Genom att Previa förvärvar Alviva kommer de att ingå i Falck Group.
Läs mer