Privata arbetsgivare bidrar till högre trivsel hos medarbetarna

2016-01-08

Vårföretagarna, pressmeddelande
En ny undersökning från Svenskt kvalitetsindex och Sveriges Företagshälsor visar att medarbetare i privata verksamheter trivs bra, upplever sig som friskare samt har inflytande över sitt arbete.
Jobbhälsobarometern 2015 visar att medarbetare i privat vård
• Är något mer nöjda över sitt inflytande på arbetsplatsen
• Är mer nöjda med lönen
• Är mer nöjda med arbetsledningen

- Privatdriven vård bidrar inte bara till högre kvalitet och ökad mångfald i välfärden, utan även till bättre anställningsförhållanden för de anställda. Jämfört med kollegorna i offentlig regi så är de privatanställda mer nöjda när det gäller bland annat lön och arbetsledning, säger Håkan Tenelius, näringspolitisk chef Vårdföretagarna.
Läs mer