Psykisk ohälsa - anpassa stödet till individen

2018-05-16

Suntarbetsliv
Chefens stöd är avgörande för att människor med psykisk ohälsa ska kunna arbeta. Samtidigt behöver chefer kunskap och hjälp från andra aktörer för att lyckas med det. Forskaren Annika Lexén har utvecklat ett stödpaket för chefer.
–Vi vill öka kunskapen om psykisk ohälsa så att personer med psykisk ohälsa kan jobba, säger Annika Lexén, forskare vid Institutionen för hälsovetenskaper vid Lunds universitet.
Idag är psykisk ohälsa den vanligaste orsaken till sjukskrivning och den har ökat med 80 procent mellan 2010 och 2016.
Läs mer