Regeringen tillför 25 miljoner kronor för att förebygga sexuella trakasserier i arbetslivet

2018-04-16

Regeringskansliet
För att stärka det förebyggande och kompetenshöjande arbetet mot sexuella trakasserier tillför regeringen i vårbudgeten 10 miljoner kronor till Arbetsmiljöverket och 15 miljoner kronor till de regionala skyddsombuden under 2018. Satsningen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet.
Läs mer