Regeringen tydliggör Försäkringskassans uppdrag

2018-01-10

Regeringskansliet
Regeringen gör ett antal förändringar i försäkringskassans regleringsbrev för 2018. Det handlar bland annat om att förtydliga behovet av en trygg försäkring, stöd till den enskilde och bättre information om beslut och rättigheter.
– Jag vill se en trygg försäkring. Målet är att stärka stödet till den som är sjukskriven och minska risken att personer hamnar i kläm. Min utgångspunkt är att om du blir sjuk av ditt jobb så ska det finnas ett bra stöd för att komma tillbaka i arbete. Här får det inte råda några tvivel, det är grunden i regleringsbrevet för 2018 för Försäkringskassan, säger socialminister Annika Strandhäll.
Läs mer