Regeringsförklaringen: företagshälsovård är avgörande

2019-01-21

Regeringskansliet
Regeringsförklaringen 21 januari 2019
"Sjukförsäkringen ska ge ekonomisk trygghet vid sjukdom. Det ska vara lätt att återgå till arbetet efter tillfrisknandet. Rehabilitering och företagshälsovård är avgörande."
Läs mer