Riksrevisionens rapport om jämställd sjukfrånvaro

2019-12-11

Regeringskansliet
I skrivelsen bedömer regeringen Riksrevisionens iakttagelser i rapporten Jämställd sjukfrånvaro – bedöms män och kvinnor likvärdigt i sjukskrivningsprocessen?
Riksrevisionen fann bland annat att könsskillnaden i sjukfrånvaro mellan män och kvinnor med lindrig eller medelsvår psykisk ohälsa till viss del förefaller osaklig. Däremot fann Riksrevisionen inte några sådana osakliga könsskillnader bland patienter med smärtdiagnos.
Läs mer