Rör dig lite mer – och lev längre

2019-04-15

Landskrona Posten
Det finns ett direkt samband mellan kondition och risken att drabbas av sjukdom och förtida död. Soffpotatisarna har mest att tjäna och för första gången har forskarna nu ett mått på hur mycket risken minskar i takt med att  konditionen förbättras.
Läs mer