Så kan #metoo skapa tryggare arbetsplatser

2017-12-06

Suntarbetsliv
Metoo kan bli starten för ett bättre arbetsmiljöarbete. Sexuella trakasserier får inte fäste på en arbetsplats där man arbetar systematiskt med arbetsmiljön, och där man tar hänsyn till friskfaktorer som rättvisa, transparens och bra, närvarande chefer. Det menar Eva Vingård, professor i arbets- och miljömedicin. Sexuella trakasserier är vanliga på svenska arbetsplatser, mycket vanligare än vi alla anat tidigare. Det visar de senaste veckornas upprop i sociala media under hashtaggen metoo, där tusentals kvinnor vittnat om egna erfarenheter av övergrepp av olika slag.
Läs mer