Säkrare hantering av farliga ämnen med Kemihjälpen

2018-10-09

Prevent
I EU genomförs just nu en kampanj för att minska riskerna vid kemikaliehantering på arbetsplatserna. I Sverige har Prevent tagit fram Kemihjälpen för att hjälpa företagen att komma igång med en säkrare hantering av farliga ämnen.
Allt fler arbetsplatser hanterar kemikalier. Det har att göra med att ny, kemikaliebaserad teknik har ersatt traditionella arbetssätt. I Sverige användes så mycket som åtta ton hälsofarliga ämnen per medborgare år 2016.
Under 2018 och 2019 genomför Europeiska Arbetsmiljöbyrån en kampanj som heter ”Friska arbetsplatser för att förbättra kemikaliehanteringen på arbetsplatser inom EU”. Fokus ligger på att höja medvetenheten om de risker som kemikalier medför på många arbetsplatser inom EU, och främja en företagskultur där man jobbar aktivt med att minska riskerna.
Läs mer