Samling för friska arbetsplatser

2019-03-15

Regeringskansliet
Arbetsmarknadens parter har kommit överens om ett gemensamt arbete för friskare arbetsplatser och sänkta sjuktal. Regeringen med socialförsäkringsminister Annika Strandhäll träffar fortlöpande parterna inom den privata och statliga sektorn samt kommuner och landsting för att följa detta viktiga arbete. Avsiktsförklaringarna sträcker sig över hela arbetsmarknaden och innehåller åtgärder som stärker rehabilitering och förebyggande arbete, för att få till ett mer hållbart arbetsliv och få ner sjuktalen.
Läs mer