Seko kräver arbetsmiljöavtal i alla branscher

2019-09-10

Sekotidningen
I vår ska 23 nya riksavtal tecknas för Sekos medlemmar. De första avtalen löper ut den sista mars 2020. Det sista den 30 september. Förutom höjda löner kommer Seko att kräva arbetsmiljöavtal i alla branscher.
Läs mer