Sjuk av jobbet?

2018-10-11

LO
RAPPORT: Den här rapporten handlar om relationen mellan arbete och hälsa. Den ger en bred beskrivning av de olika villkor kvinnor och män i arbetaryrken respektive tjänstemannayrken har på arbetsmarknaden. Detta är nödvändig kunskap för att vi ska förstå klass- och könsskillnader i ohälsa och hitta vägar till en jämlik och jämställd hälsa. Rapporten är en utveckling och fördjupning av avsnittet om jämlik och jämställd hälsa som varit en del av LOs årliga rapport Tid, makt och pengar, Sveriges jämställdhetsbarometer.
Läs mer