Sjukdomar i arbetslivet – mer kunskap behövs

2019-02-07

Suntarbetsliv
Man kan bli sjuk av sitt arbete. Men vilka faktorer i arbetsmiljön kan kopplas till olika sjukdomar och besvär? Det saknas fortfarande mycket kunskap om det enligt SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. 2011 fick SBU i uppdrag från regeringen att ta fram kunskapsöversikter om arbetsmiljö och sjukdomar. De går igenom den forskning som finns och avgör vilka samband det finns vetenskapliga bevis för. Försäkringskassan föreslår vilka sjukdomar SBU ska titta på eftersom kunskaperna hjälper dem att hantera arbetsskadeärenden.
Läs mer