Sjukfrånvaron minskar men fler har psykiska besvär

2018-06-13

Suntarbetsliv
Sjukfrånvaron minskar i kommuner och landsting. Men en större andel av de sjukskrivna har psykiska besvär. De ligger nu bakom hälften av de långa sjukfallen. Fler har också fått sina psykiska besvär godkända som arbetsskada. Det visar ny statistik från AFA Försäkring.
Läs mer