Statligt stöd till företagen i arbetet mot sjukskrivningar

2018-10-03

Försäkringskassan
Sedan den 1 juli kan arbetsgivare söka ett rehabiliteringsstöd på 10 000 kronor per anställd. Det ger företagen bättre förutsättningar i arbetet med att minska och förkorta sjukskrivningarna på arbetsplatserna. Totalt uppgår stödet till 118 miljoner kronor 2018.
Läs mer