Stor ökning av chefer som mår dåligt

2019-02-08

Arbetsliv
Antalet långtidssjukskrivna chefer har stigit brant de senaste fem åren. Framförallt är det den psykiska ohälsan som ökar, särskilt bland kvinnor. Sedan 2014 har chefernas sjukfrånvaro ökat med 50 procent och framförallt är det de långa sjukskrivningarna som ökar. Det visar en undersökning från företagshälsovårdsbolaget Previa där totalt 12 300 chefer inom både privat och offentlig sektor. Framförallt är det den psykiska ohälsan som ökar. Den har ökat med hela 500 procent sedan 2014 och det är främst kvinnliga chefer som står för ökningen.
Läs mer