Tydligare regler för medicinska kontroller i arbetslivet

2019-09-09

Arbetsmiljöverket
Nya regler om medicinska kontroller i arbetslivet träder i kraft i november 2019. Syftet med ändringarna är att skapa säkrare arbetsplatser, förtydliga kraven på arbetsgivarna och skydda hälsan för arbetstagarna. Samtidigt harmoniseras regelverket med gällande EU-direktiv. 

Medicinska kontroller är ett samlingsnamn för olika medicinska åtgärder, till exempel läkarundersökningar och hälsoundersökningar. Det kan också vara provtagningar som man gör för att mäta halterna i kroppen av ett ämne (exempelvis bly) som kan finnas i arbetsmiljön, så kallad biologisk provtagning.
Läs mer