Tydligare uppdrag och långsiktiga förutsättningar för Arbetsförmedlingen

2019-05-09

Regeringskansliet
Debattartikel av Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson
publicerad i Dagens Nyheter den 9 maj 2019.

Den svenska arbetsmarknaden är stark. Vi har EU:s högsta sysselsättningsnivå. Arbetslösheten fortsätter att sjunka trots att många nya människor har kommit till vårt land de senaste åren på flykt från krig och förföljelse. Arbetsmarknadspolitiken fyller en viktig funktion för att den som har en svag förankring på arbetsmarknaden lättare ska hitta ett jobb. Rustande och matchande insatser kan kompensera för lägre utbildningsnivå eller bristande arbetslivserfarenhet och väga upp för svagare personliga nätverk. Allt fler nyanlända hittar jobb snabbare.
Arbetsförmedlingen har de senaste åren fått ett mer komplext uppdrag. Andelen inskrivna med utsatt ställning på arbetsmarknaden har ökat. Det handlar framförallt om personer som saknar gymnasieutbildning eller är födda i ett utomeuropeiskt land. De har generellt svårare att få jobb än andra arbetssökande och löper större risk att hamna i långtidsarbetslöshet. Samtidigt råder arbetskraftsbrist och ofta höga kompetenskrav för de lediga jobben.
Läs mer