Unga klarar sig bra i arbetslivet

2018-10-10

Suntarbetsliv
Psykisk ohälsa bland unga har stannat av. Men det är riskfyllt för unga att jobba bland annat i storkök. Det visar en ny rapport om unga i arbetslivet. AFA Försäkring publicerar regelbundet statistik ur sin skadedatabas som hjälp i arbetet mot arbetsskador och sjukskrivningar. Eftersom unga har haft högre risk för vissa olyckor på jobbet och sjukskrivning på grund av psykisk ohälsa ser AFA Försäkring närmare på just detta i en färsk statistikrapport.
Läs mer