Uppdrag om friskfaktorer som kan mätas och följas över tid

2018-06-26

Regeringskansliet
Regeringen uppdrar åt Arbetsmiljöverket och Myndigheten för arbetsmiljökunskap att sammanställa och redovisa friskfaktorer på organisatorisk nivå som kan mätas och följas över tid. Friskfaktorerna ska kunna bidra till en hållbar och hälsosam arbetsmiljö.
Läs mer