Uppdrag Psykisk Hälsa

2018-11-05

Uppdrag Psykisk Hälsa
Uppdrag Psykisk Hälsa är resultatet av en överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som finansieras av Socialdepartementet. Överenskommelse har funnits sedan 2008. År 2030 förväntas psykisk ohälsa vara den dominerande folkhälsoutmaningen i Sverige och globalt. Psykiatri och psykisk hälsa har de senaste åren varit en av statens mest prioriterade frågor inom hälso- och sjukvårdsområdet. Syftet med överenskommelserna är att stimulera en förbättring och förstärkning i verksamheterna och bidra till ökad tillgänglighet och jämlikhet. Insatser ska ske samordnat på nationell, regional och lokal nivå med en tillitsbaserad styrning för att ge mer långsiktiga planeringsförutsättningar.
Läs mer