Utredning tillsätts för att utreda arbetsrätten

2019-04-25

Regeringskansliet
Regeringen har beslutat att tillsätta en särskild utredare för att utreda en modernisering av arbetsrätten. Direktiven för utredningen är att fokusera på fyra deluppdrag och den färdiga utredningen ska överlämnas till regeringen i maj 2020.
Utredningen ska föreslå hur arbetsrätten kan moderniseras och anpassas efter dagens arbetsmarknad samtidigt som en grundläggande balans mellan arbetsmarknadens parter upprätthålls. Till särskild utredare har regeringen utsett justitierådet Gudmund Toijer.
Läs mer

En moderniserad arbetsrätt - Kommittédirektiv