Varannan anställd har ett stillasittande jobb

2019-05-22

Avonova Hälsa
Nästan varannan anställd, 48 procent, har ett stillasittande arbete. Kvinnor är betydligt mer utsatta än män, visar företagshälsan Avonovas kartläggning av nära 30 000 anställda på arbetsplatser i hela landet.
Läs mer