Världsdagen för psykisk hälsa sätter ljuset på arbetsplatsen

2017-10-10

Europeiska Arbetsmiljöbyrån
Världsdagen för psykisk hälsa firas den 10 oktober varje år. Då uppmärksammas psykisk ohälsa och dess inverkan på människors liv, även arbetslivet. World Federation for Mental Health (världsförbundet för psykisk hälsa) har fastställt årets tema, som är ”psykisk hälsa på arbetsplatsen”. 25 procent av EU:s medborgare kommer att drabbas av psykiska problem under sin livstid, och cirka 10 procent av alla långvariga hälsoproblem och funktionsnedsättningar kan kopplas till psykiska och känslomässiga besvär, enligt European Network for Workplace Health Promotion (det europeiska nätverket för främjande av hälsa på arbetsplatsen). När arbetsplatsen används som en inramning för att främja god psykisk hälsa bidrar det inte enbart till att skydda arbetstagarnas psykiska (och fysiska) hälsa och välbefinnande. Det är också bra för verksamheten.
Läs mer