Visa vinsten med god arbetsmiljö!

2017-11-08

Suntarbetsliv
Så här visar du vinsterna med bättre arbetsmiljö.
Anställdas arbetsmiljö påverkar det ekonomiska utfallet i organisationer och företag. Du som vill skapa en bättre arbetsmiljö – använd ekonomiska argument för investeringarna. Du behöver inte säga på öret vad vinsten blir. De råden kommer från Anders Johrén, expert på Nyckeltalsinstitutet. Nyckeltalsinstitutet är ett privat institut som gör systematiska mätningar av ekonomiska nyckeltal utifrån vad personal kostar, och vad de ger i vinst för ett företag eller en organisation. Anders Johrén föreläste i ämnet på arbetsmiljökonferensen Gilla Jobbet den 26 oktober och berättade hur man kan argumentera för vinster med bra arbetsmiljö.
– Jag förutsätter att arbetsmiljö är viktig för att ett företag ska nå framgång. Och att ett företag kan påverka arbetsmiljön, sade Anders Johrén.
Läs mer och se en film från seminariet