_self

Riksdagsseminarium

Arbetsmiljön är en indikator på hur hela Sverige mår
– både ekonomiskt och mänskligt

I samband med att dokumentären Länge leve demokratin sändes i våras gjorde SVT och Novus en undersökning på hur ledamöterna i Sveriges Riksdag upplevde sin arbetsmiljö. Resultatet var beklämmande, 40 procent av riksdagsledamöter var på grund av sin arbetssituation oroliga för att demokratin i Sverige skulle vara hotad.

Av utredningen framgick att nära en fjärdedel av ledamöterna la ner mer än halva sin arbetstid på administration. Nästan varannan menade att de hade för lite tid för att möta sina väljare och var fjärde ansåg att uppdraget var otacksamt. Varannan ledamot kände att de inte fick tillräckligt stöd av sin partiorganisation. Drygt tre av fem ledamöter var dessutom utsatta för hot eller kränkande behandling. Allt detta pekar på en undermålig psykosocial arbetsmiljö som inte någon annan skulle – eller borde – acceptera. Vilket vi skrev om i Dagens Samhälle.

I väntan på en ny regeringsbildning har Sveriges Företagshälsor blivit inbjudna av två av riksdagens ledamöter att anordna ett Riksdagsseminarium den 14 november för alla ledamöter. Med fokus på hur friska arbetsplatser skapas och varför det är viktigt att arbetsmiljön inte får påverka våra folkvalda på ett negativt sätt att styra landet och fatta relevanta beslut.

Med hjälp av våra experter kommer vi diskutera
- Så uppnås en arbetsplats utan trakasserier och särbehandling
- Trygga och friska arbetsplatser med låga sjuktal och hög produktivitet
- Hur kommer man snabbt tillbaka i arbete när ohälsa uppstår?
- Digitaliseringens påverkan på arbetslivet

Arbetsmiljön är en indikator på hur hela Sverige mår – både ekonomiskt och mänskligt!
Läs mer