Arbetsrätt vid rehabilitering

Heldagskurs

 

Anmäl ditt intresse så kontaktar vi dig när datum är bestämt för kursdagen anmalan@foretagshalsor.se 

Juridik

Arbetsrätt

• Sjukdom - är det en saklig grund för uppsägning?
• Arbetsdomstolens praxis
• Vilka skyldigheter har arbetsgivaren och arbetstagaren i rehabprocessen?
• Vilken roll spelar andra i processen, facket, FK och företagshälsan?
• Vilken tystnadsplikt har hälso- och sjukvårdspersonal i förhållanden till den sjukes arbetsgivare?

Försäkringskassans roll, ansvar och uppdrag

• Bedömningsgrunder
• Alternativ till sjukpenning
• Sjuklön och läkarintyget
• Rehabiliteringskedjan och sjukpenning
• Förebyggande insatser