Arbetsrätt vid rehabilitering

torsdag 10 december 2020
9:30 – 15:30
Utbildning
4.995 SEK (exklusive moms)
3.995 SEK (exklusive moms)
Vill du veta mer om vad som gäller ur ett arbetsgivarperspektiv vid rehabilitering? Kanske händer det att du är involverad i en rehabiliteringsprocess där arbetstagaren inte kommer att gå tillbaka till sitt tidigare arbete. Behöver du mer kunskap om vilka lagar och regler som gäller i dessa situationer så är det här ett seminarium för dig.

OBS Kursen är fullbokad!
Nu finns våra kurser även på distans
Jurist

Arbetsrätt

• Sjukdom - är det en saklig grund för uppsägning? • Arbetsdomstolens praxis • Vilka skyldigheter har arbetsgivaren och arbetstagaren i rehabprocessen? • Vilken roll spelar andra i processen, facket, FK och företagshälsan? • Vilken tystnadsplikt har hälso- och sjukvårdspersonal i förhållanden till den sjukes arbetsgivare?

Försäkringskassans roll, ansvar och uppdrag

• Bedömningsgrunder • Alternativ till sjukpenning • Sjuklön och läkarintyget • Rehabiliteringskedjan och sjukpenning • Förebyggande insatser

Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor både under och efter seminariet

Datum
Dag Tid
10 december 09:30 - 15.30

Föreläsare

Lars Bäckström  Arbetsrättsjurist på Almega  Lars hjälper oss att reda ut begreppen kring arbetsrättsliga åtgärder ur ett arbetsgivarperspektiv. När kan och bör arbetsgivaren hjälpa den anställde? Kan arbetsgivaren säga upp eller avskeda en anställd på grund av sjukdom?

Josefine Hagmyr och Mikael Peters Samverkansansvariga Försäkringskassan avd för sjukförsäkring Stockholms Län. De kommer att berätta om punkterna ovan och mer därtill. 

Kontakt

Sveriges Företagshälsor

info@foretagshalsor.se

08-762 67 46