Auktoriserade företagshälsor 2021

Alla företagshälsor som är medlemmar i branschorganisationen Sveriges Företagshälsor har möjlighet att ansöka om ett auktoriserat medlemskap som är en ytterligare kvalitetssäkring för branschen. Auktorisationen gäller för ett kalenderår i taget, i slutet på varje år omprövas auktorisationen för att garantera högsta möjliga kvalitetssäkring.
Kompetens och certifiering

Kompetens Auktorisationen baseras i huvudsak på företagshälsans tillgång till kompetens inom samtliga av följande områden:

  • Arbetsorganisation
  • Beteendevetenskap
  • Ergonomi
  • Hälsovetenskap
  • Medicin
  • Teknik

Områdena ska representeras av olika professioner där minst tre personer ska vara anställda på företagshälsan och minst tre personer, utöver sin akademiska grundutbildning, ska ha tilläggsutbildning inom företagshälsovård/arbetsmedicin.

Certifiering Företagshälsan ska också vara trepartscertifierad av oberoende part av ett av Swedac ackrediterat certifieringsföretag enligt något av dessa tre:

  • AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
  • ISO 45001:2018/OHSAS 18001
  • Krav - ledningssystem för kvalitet inom Svensk Företagshälsovård fn ver 7/2016-02 (som överensstämmer med kraven i SS_EN ISO 9001:2015)

Läs mer om hur du blir en Auktoriserad Företagshälsa