Auktoriserade företagshälsor 2022

Alla företagshälsor som är medlemmar i branschorganisationen Sveriges Företagshälsor har möjlighet att ansöka om ett auktoriserat medlemskap som är en ytterligare kvalitetssäkring för branschen.
Logga auktorisation 2022

Nedanstående företagshälsor är auktoriserade för 2022

Auktorisationen gäller för ett kalenderår i taget, i slutet på varje år omprövas auktorisationen för att garantera högsta möjliga kvalitetssäkring. Just nu pågår prövningsprocessen för auktorisation 2022, fler medlemmar är under behandling. 

Kompetens och certifiering

Kompetens Auktorisationen baseras i huvudsak på företagshälsans tillgång till kompetens inom samtliga av följande områden:

  • Arbetsorganisation
  • Beteendevetenskap
  • Ergonomi
  • Hälsovetenskap
  • Medicin
  • Teknik

Områdena ska representeras av olika professioner där minst tre personer ska vara anställda på företagshälsan och minst tre personer, utöver sin akademiska grundutbildning, ska ha tilläggsutbildning inom företagshälsovård/arbetsmedicin.

Certifiering Företagshälsan ska också vara trepartscertifierad av oberoende part av ett av Swedac ackrediterat certifieringsföretag enligt något av dessa två:

- ISO 45001

- SS-EN ISO 9001:2015 inklusive Krav - ledningssystem för kvalitet inom Svensk Företagshälsovård  

Läs mer om hur du blir en Auktoriserad Företagshälsa