Bidrag till arbetsgivare för tidiga insatser

Frågor och svar om bidraget arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd, APRS. Med mer kunskap om stödet blir det lättare att förebygga sjukfrånvaro på arbetsplatsen. Men hur fungerar bidraget och hur kan företagshälsovården hjälpa till? Rebecca Kolga, APRS-ansvarig på Försäkringskassan förklarar.
Rebecca Koolga

Vad är arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd?

  • Det är ett bidrag som alla arbetsgivare kan söka när de anlitar en godkänd företagshälsovård för tidiga insatser när en medarbetare visar tecken på ohälsa. Arbetsgivare som ingriper i tid har goda chanser att undvika sjukfrånvaro bland de anställda. Bidraget gäller förebyggande åtgärder men också insatser vid en sjukskrivning, detta för att möjliggöra en snabbare återgång till arbetsplatsen.

Vad räknas som arbetsplatsinriktade insatser?

  • Det kan variera men stödet gäller vid såväl psykiska som fysiska symptom. Till exempel kan man göra en kartläggning för att identifiera vilket stöd medarbetaren har behov av. Även framtagande av den lagstadgade planen för återgång i arbete, täcks av bidraget. Vid psykisk ohälsa kan det handla om anpassning av arbetsuppgifter eller stödsamtal. Vad gäller fysiska besvär, kan man få hjälp av ergonom eller arbetsterapeut för att anpassa arbetsplatsen eller arbetsutrustning.

Vem bestämmer insatserna?

  • Det gör företagshälsovården tillsammans med medarbetaren och arbetsgivaren. Företagshälsovården har expertisen och kan stötta arbetsgivare med rekommendationer om adekvata insatser. Försäkringskassan har naturligtvis ett ramverk men inom det är det professionen som bestämmer.

Hur mycket pengar får arbetsgivaren?

  • Bidraget är max 10 000 kronor per anställd och som mest kan en arbetsgivare få 200 000 kronor per år. Ett krav är att arbetsgivaren skjuter till lika mycket. Pengarna från Försäkringskassan betalas ut i efterskott, det vill säga när insatsen är gjord.

Hur söker arbetsgivaren?

  • Det är lätt att söka. På Försäkringskassans webbplats kan man söka via vår e-tjänst. I ansökan behöver arbetsgivaren endast bifoga kostnadsunderlag för den köpta tjänsten och skriva att det gäller APRS. Arbetsgivaren får givetvis kontakta oss om man har frågor och funderingar.

Vad behöver företagshälsan göra i ansökningsförfarandet?

  • Företagshälsovården redovisar de insatser som genomförts till arbetsgivaren. Om Försäkringskassan efterfrågar redovisningen, ska arbetsgivaren kunna skicka in den. Vid sidan av denna formalia, får ni naturligtvis gärna berätta om bidraget för arbetsgivarna. Vi tror att många saknar kännedom om det.

Kan företagshälsovården få bidrag för medicinsk service?

 - Ja, som godkänd anordnare kan ni söka bidrag för kostnader för exempelvis undersökningar och analyser inom laboratoriemedicin, radiologi samt klinisk fysiologi.

 

Läs mer på Försäkringskassan