Goda exempel

Bra arbetsmiljö och hälsoarbete lönar sig om man gör det på rätt sätt. Här ser du några goda exempel på lyckade satsningar för god företagshälsa.
Ann-Helen Westberg och Cecilia Strandenhed
Ann-Helen Westberg och Cecilia Strandenhed

Hälsosatsning för chaufförer blev succé

Tekniska Verken i Kiruna AB genomfördes tillsammans med Kirunahälsan och lyckad hälsosatsning riktad till en specifik yrkesgrupp där man hade identifierat sig vad som behövs för att förbättra hälsan.  
- Fokus har tidigare alltid varit på stillasittande arbete i kontorsmiljö män vi har ofta glömt bort chaufförerna som faktiskt inte har så stora möjligheter att röra sig utanför fordonet, säger Ann-Helen Westerberg, personalchef på Tekniska Verken.
Att chaufförer rör sig för lite är ett känt nationellt problem då många inte har möjlighet att stanna till och ta en paus i jobbet och blir stillasittande i sitt fordon under större delar av arbetsdagarna.

Läs om hälsosatsningen

Kundtjänst

Kundtjänst halverade sjuktalen på ett år 

Arbetsförmedlingen Kundtjänst i Karlskoga har sänkt sjukfrånvaron rejält. Tack vare flera insatser på olika nivåer har sjuktalen halverats från 14 till 6 procent - på bara ett år. En sjukfrånvaro på cirka 14 procent, däribland fyra till fem långtidssjukskrivna. Så såg det ut på Arbetsförmedlingens kundtjänst i Karlskoga för tre år sedan. Ledningen hade då under en längre tid försäkra att göra något åt ​​de höga sjuktalen utan att få och önskad effekt.

Arbetsförmedlingen Kundtjänst i Karlskoga bestämde sig för att försöka se till helheten och hitta lösningar för att uppnå och hållbar och hälsofrämjande arbetsplatser genom insatser på flera olika håll.

Läs om hur kundtjänst halverade sjuktalen

Vi satte oss ned och tittade ordentligt på vad vi kunde göra och förstöra att vi var tvungna att prova nya vägar för att komma tillrätta med de här problemen.

Charlotta Edenvik, arbetsförmedlingschef på Arbetsförmedlingen Kundtjänst Karlskoga
Parkförvaltningen

Systematiskt arbetsmiljöarbete på Park- och naturförvaltningen

Att hantera lagkrav i praktiken

När och avdelning vid Göteborgs park- och naturförvaltning krävde göra en arbetsmiljöplan för att uppfylla kraven i Arbetsmiljöverkets riktlinjer kallade företagshälsan Feelgood in. Ambitionsnivån var hög, men metodiken fanns inte. Ganska snart upptäckte man att behöva fanns även i andra delar av verksamheten.
- Jag märkte snabbt att det saknades riskbedömningar, och de som hade gjorts var gamla och inaktuella. Vi fick börja med det, som utgör grunden för en arbetsmiljöplan, kommenterar Per-Olof Kjellgren som är arbetsmiljöingenjör på Feelgood.

Läs om processer att omsätta lagkrav till praktiska åtgärder