Goda exempel

Bra arbetsmiljö och hälsoarbete lönar sig om man gör det på rätt sätt. Här ser du goda exempel på lyckade satsningar för god företagshälsa.
Kundtjänst

Kundtjänst halverade sjuktalen på ett år 

Arbetsförmedlingen Kundtjänst i Karlskoga har sänkt sjukfrånvaron rejält. Tack vare flera insatser på olika nivåer har sjuktalen halverats från 14 till 6 procent - på bara ett år. En sjukfrånvaro på cirka 14 procent, däribland fyra till fem långtidssjukskrivna. Så såg det ut på Arbetsförmedlingens kundtjänst i Karlskoga för tre år sedan. Ledningen hade då under en längre tid försäkra att göra något åt ​​de höga sjuktalen utan att få och önskad effekt.

Arbetsförmedlingen Kundtjänst i Karlskoga bestämde sig för att försöka se till helheten och hitta lösningar för att uppnå och hållbar och hälsofrämjande arbetsplatser genom insatser på flera olika håll.

Läs om hur kundtjänst halverade sjuktalen

Vi satte oss ned och tittade ordentligt på vad vi kunde göra och förstöra att vi var tvungna att prova nya vägar för att komma tillrätta med de här problemen.

Charlotta Edenvik, arbetsförmedlingschef på Arbetsförmedlingen Kundtjänst Karlskoga