Kvalitetssäkrad alkohol- och drogtestning

tisdag 28 mars 2023
– onsdag 29 mars 2023
Utbildning
8.895 SEK (exklusive moms)
6.495 SEK (exklusive moms)
OBS! Utbildningen är fulltecknad!
Tvådagarskurs som vänder sig till dig som genomför provtagning av alkohol- och drogtester.
Man och sköterska

Arbetsplatser använder sig av alkohol- och narkotikatester som en del av det alkohol- och narkotikapreventiva arbetet. Både Socialstyrelsen och Swedac (Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll) har framhållit att det ställs särskilda krav på tillförlitligheten vid testning i arbetslivet. Hela testsystemet ska vara kvalitetssäkert så att inga felaktiga analyssvar lämnas ut, möjligheterna till manipulation minimeras och provsvaren ur juridisk synvinkel står på säker grund. Under kursen får du lära dig allt du behöver för att kunna genomföra säker provtagning.

Kursens innehåll

 • Narkotiska preparat
 • Beroendets neurobiologiska mekanismer - hjärnans belöningssystem
 • Narkotika och risker i arbetslivet, en möjlig modell
 • Testernas möjligheter och begränsningar
 • Provtagningsrutiner
 • Kvalitetssäkra tester
 • Alkoholmarkörer
 • MRO-rollen
 • Behandling av narkotikamissbruk/beroende

Föreläsare

 • Olof Beck; professor emeritus, Karolinska Institutet
 • Ulric Hermansson; med.dr, adj. universitetslektor, Karolinska Institutet.
 • Anders Helander; adj. professor, Karolinska Institutet
 • Jeanette Bergkvist; företagssköterska, Märstahälsan AB
 • Lars Bäckström; arbetsrättsjurist, Almega
 • Pernilla Nordkvist; projektledare, Sveriges Företagshälsor

Övrig information

Material och kursintyg ingår. För dig som deltar på plats tillkommer en kostnad för fika och lunch.

Information om inläsningsmaterial, program och åhörarkopior sänds per e-post ca. en vecka innan utbildningen äger rum.

Datum och tid
Dag Tid Registrering och inloggning
28 mars 08.30-16.30 08.00-08.30
29 mars 08.30-16.00 08.00-08.30

"Även om jag har mycket kunskap, arbetat med provtagning i många år, var det en oerhört värdefull utbildning som genererade många tankar kring egen verksamhet, utformning och vidare arbete."

"Jag känner mig vädigt nöjd med utbildningen som helhet och har direkt kunnat applicera nya kunskaper i mitt dagliga arbete. Kunskap har även kunnat överföras till kollegor."

Citat från tidigare kursdeltagare
Kontakt

Pernilla Nordkvist

pernilla.nordkvist@foretagshalsor.se

08-762 67 42

Projektledare, Sveriges Företagshälsor