Material Alkohol och droger

Här kan du ladda ner material kring alkohol och droger
Material Alkohol och droger
Broschyr om 15-metoden En liten informationsbroschyr om 15-metoden som kan användas i kontakt både med arbetsgivare och anställda. Broschyren kan beställas i tryckt format från oss: 3 st à 30 kr, 9 st à 90 kr, 18 st à 180 kr eller 75 st à 750 kr. Priserna är exklusive moms men inklusive porto. Pdf för tryck på egen bekostnad finns också. Kontakta Pernilla Nordkvist om du önskar beställa broschyrer eller få pdf för tryck. Ladda ner pdf för utskrift här
Guide för implementering av 15-metoden Som stöd vid implementering av 15-metoden kan denna guide och tillhörande checklista användas.
I Riktlinjer vid alkoholproblem på arbetsplatsen finns mycket matnyttig information för insatser på arbetsplatsen. Det finns även en kort sammanfattning i form av ett informationsblad riktat till arbetsgivare.
Fakta om alkohol och hälsa Ett kortfattat och enkelt informationsblad för den som vill veta mer om alkohol och dess effekter på hälsan. Ladda ner pdf här
15-metoden som självhjälpsprogram ”Guide tillbättre alkoholvanor” är 15-metoden som självhjälpsprogram i text och riktar sig till den som vill minska sina alkoholvanor på egen hand. Ladda ner pdf här
Affisch för erbjudande om alkoholrådgivning Nu finns det en affisch som kan användas för att upplysa anställda om att de kan få rådgivning om sina alkoholvanor hos företagshälsan. Affischen finns att ladda ner för utskrift i storlekarna A4 och A3 samt i tryckfiler. Kontakta Pernilla Nordkvist för mer information.
Faktablad om rökning och alkohol För den som behöver sluta att använda tobak samtidigt med förändrade alkoholvanor. Ett vägledande faktablad. Ladda ner pdf här.
Clarahälsan har följt upp medarbetare som fått rehabiliteringsinsatser under perioden 2013-2016 och på gruppnivå sammanställt vilka insatser de fått och hur det gått för medarbetarna. Ladda ner pdf här.
Exempel från Lunds kommun Lunds kommun införde 15-metoden tillsammans med HR-avdelningen. Ladda ner pdf här.
Exempel från Valmets samarbete med Clarahälsan Valmet anlitar Clarahälsan för att få hjälp med alkoholproblem. Ladda ner pdf här.
Exempel från Gävleborgs region Gävleborgs region har gjort en nystart när det gäller att förebygga och åtgärda alkoholproblem. Ladda ner pdf här.
Alkohol- och narkotikaförebyggande insatser i arbetslivet av Ulric Hermansson. Skriften handlar bl.a. om vikten av en alkohol- och narkotikapolicy på arbetsplatsen och att se till att det förebyggande arbetet blir en del av det reguljära arbetsmiljöarbetet.