Migränhjälpen

Associerad samarbetspartner till Sveriges Företagshälsor 2023

Migränhjälpen är en digital specialistmottagning för patienter med svår huvudvärk eller migrän. Här kan man snabbt och enkelt få kontakt med en neurolog för diagnostik, bedömning och förebyggande behandling av migrän
Logga Migränhjälpen

Migränhjälpen är en privat, offentligt finansierad digital vårdgivare.

Det finns idag ca 200 000 patienter med kronisk migrän där idag endast 5-10 % får adekvat vård och behandling. Den allra största andel av patienterna är i arbetsför ålder så därför är det viktigt få en bra effekt av behandlingen så att antal sjukdagar kan minska.

Migränhjälpen har därför skapat den första digitala specialistmottagningen för människor med svår huvudvärk och migrän. Med en effektiv digital algoritm, elektronisk huvudvärksdagbok samt en nära dialog med de vårdsökande via chatt, video- eller telefonsamtal, arbetar Migränhjälpen för att tillgodose rätt vård för denna underbehandlade patientgrupp. På Migränhjälpen finns flera neurologer samt huvudvärkssjuksköterskor och det finns inget remisskrav.

Kontakt

www.migranhjalpen.se
kundtjanst@migranhjalpen.se

Kontaktperson

Mattias Bodin, VD
mattias.bodin@migranhjalpen.se