Kvalitetssäkrad alkohol- och drogtestning

torsdag 12 mars 2020
– fredag 13 mars 2020
Utbildning
6.795 SEK (exklusive moms)
5.795 SEK (exklusive moms)
Tvådagarskurs som vänder sig till dig som genomför provtagning av alkohol- och drogtester.

Arbetsplatser använder sig av alkohol- och narkotikatester som en del av det alkohol- och narkotikapreventiva arbetet. Både Socialstyrelsen och Swedac (Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll) har framhållit att det ställs särskilda krav på tillförlitligheten vid testning i arbetslivet. Hela testsystemet ska vara kvalitetssäkert så att inga felaktiga analyssvar lämnas ut, möjligheterna till manipulation minimeras och provsvaren ur juridisk synvinkel står på säker grund. Under kursen får du veta allt du behöver kunna för att genomföra säker provtagning.

Kursens innehåll

 • Narkotiska preparat
 • Beroendets neurobiologiska mekanismer - hjärnans belöningssystem
 • Narkotika och risker i arbetslivet, en möjlig modell
 • Testernas möjligheter och begränsningar
 • Provtagningsrutiner
 • Kvalitetssäkra tester
 • Alkoholmarkörer
 • MRO-rollen
 • Behandling av narkotikamissbruk/beroende

Föreläsare

 • Olof Beck; professor emeritus, Karolinska Institutet
 • Ulric Hermansson; forskare och universitetslektor, Karolinska Institutet
 • Anders Helander; professor, Karolinska Institutet
 • Jeanette Bergkvist; företagssköterska, Märstahälsan AB
 • Lars Bäckström; arbetsrättsjurist, Almega

Övrig information

Fika, lunch, material och kursintyg ingår.

Program och tider
Dag Tid Övrig information
12 mars 09.00-16.30 Vi bjuder på fika med smörgås från kl 08.30.
13 mars 09.00-16.00
Kontakt

Pernilla Nordkvist

pernilla.nordkvist@foretagshalsor.se

08-762 67 42

Projektledare, Sveriges Företagshälsor