Praktisk utbildning i Motiverande samtal


Utbildning
8.495 SEK (exklusive moms)
6.495 SEK (exklusive moms)
Utbildningen ges under två halvdagar (13 september + 25 oktober) på distans med en hemuppgift som du gör mellan kurstillfällena. Den vänder sig till dig som i din arbetsvardag möter personer som är i behov av en beteendeförändring. Utbildningen passar både dig som är ny inom motiverande samtal (MI - Motivational Interviewing) och dig som vill repetera eller fördjupa dina kunskaper. Personlig färdighetsträning med återkoppling av MI-lärare ingår.
Intresserad kvinna i fysiskt samtal

Inom företagshälsan arbetar vi en hel del med att stödja personer att lyckas med en beteendeförändring. Det kan handla om sådant som levnadsvanor, arbetsanpassningar eller rehabilitering.

MI är en evidensbaserad samtalsmetod för att hjälpa människor att genomföra eller vidmakthålla en förändring. MI rekommenderas bland annat i Socialstyrelsens nationella riktlinjer vid ohälsosamma levnadsvanor samt i nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende

Återkoppling och handledning utifrån egna inspelade samtal har visat sig vara en viktig nyckel för att utveckla färdighet i MI.

Innehåll

  • Motiverande samtalsanda och processer i motiverande samtal
  • Kommunaktionsfärdigheter i MI: öppna frågor, reflektioner, affirmationer och täta summeringar (ÖRAT)
  • Dämpa bibehållandetal och hantera dissonans
  • Identifiera målbeteende och främja förändringstal
  • Lästips och råd om vidareutveckling av MI-färdighet
Ann-Sofie Johansson

Föreläsare  

Ann-Sofie Johansson är socionom med lång erfarenhet av utbildning och handledning i motiverande samtal. Hon är sedan 2007 medlem i MINT, Motivational Interwieving Network of Trainers. Läs mer om Ann-Sofie på hennes webbplats.

Vi ställde 5 snabba frågor om MI till Ann-Sofie. Läs hennes svar här.

Upplägg

Utbildningen omfattar två halvdagar med föreläsningar och övningar på distans samt en hemuppgift som du gör mellan dag 1 (25 oktober) och 2 (7 december).

Hemuppgiften består av att du ska spela in och transkribera (ordagrant skriva ner) ett eget MI-samtal som du har med en klient. Transkriberad, avidentifierad text sänder du till MI-läraren som ger dig en personlig och metodfokuserad återkoppling per telefon innan dag 2. 

Material

Motiverande samtal i hälso-och sjukvården köper du själv.

Övrigt material och kursintyg ingår. 

Tidsplan
Datum Tid Aktivitet
25 okt 08.30-12.30 Undervisning och övningar.
26 okt - 14 nov Totalt ca. 3 tim Eget arbete med inspelning och transkribering av samtal. Tidsbokning för återkoppling.
15 nov - Sista dag för inlämning av transkriberat samtal.
16 nov – 2 dec 30 min Individuell telefonåterkoppling med MI-läraren.
7 dec 08.30-12.30 Undervisning och övningar.
Kontakt

Pernilla Nordkvist

pernilla.nordkvist@foretagshalsor.se

08-762 67 42

Projektledare, Sveriges Företagshälsor