Webbinarium, alkoholmarkörer - praktisk tillämpning

tisdag 1 februari 2022
10:00 – 12:00
Seminarium
2.995 SEK (exklusive moms)
2.495 SEK (exklusive moms)
Alkoholmarkörer finns av olika typer som kan användas för olika syften.
Webbinariet är ett unikt tillfälle för dig som arbetar med behandling eller kontroll av alkoholproblem att djupdyka lite extra i de dilemman och frågeställningar som kan uppstå när markörer används.
Personer på skärm_webinar

Innehåll

Webbinariet inleds med att Anders Helander ger en uppdaterad sammanfattning av kunskapsläget kring alkoholmarkörer. 

Därefter blir det diskussion och erfarenhetsutbyte kring möjligheter och begränsningar med alkoholtester i utandning, blod och urin (CDT, PEth, Etg, EtS) baserade på frågor som återkommande dyker upp från företagshälsorna per mail och telefon samt webbinariedeltagarnas på förhand insända frågor och dilemman.

Moderator sätter agendan utifrån inkomna önskemål. I anmälningsformuläret finns ett fritextfält där du kan beskriva vad du önskar ta upp. Anmälan stänger 2 veckor innan webbinariet äger rum för att ge tid att förbereda mötet väl.

Exempel på frågor som kommer att tas upp:

  • Vilka alternativa förklaringar, utöver alkoholintag, kan finnas för ett något förhöjt PEth- eller CDT-värde?
  • Vilken alkoholmarkör, CDT eller PEth, är lämplig att använda vid uppföljning (monitorering) i rehabilitering och behandling?
  • Betyder ett högt PEth-värde att personen har alkoholproblem?
  • Är det rimligt och klokt att använda CDT eller PEth vid nyanställningsundersökning?
  • Är det möjligt att CDT-värdet är under referens medan PEth är klart förhöjt?
  • Hur mycket måste en person dricka för att få ett förhöjt PEth alternativt CDT?

Moderator

Ulric Hermansson, med.dr, adj. universitetslektor, Karolinska Institutet.

Medverkande expert

Anders Helander, adj. prof., Karolinska Institutet.

Material att läsa inför webbinariet:

Kontakt

Pernilla Nordkvist

pernilla.nordkvist@foretagshalsor.se

08-762 67 42

Projektledare, Sveriges Företagshälsor