_self

Umeå universitet

Vid Umeå Universitet erbjuds två fristående kurser på grundnivå som ger viktiga kunskaper för den som ska arbeta som arbetsmiljöingenjör, eller vid andra befattningar med behov av kunskaper inom området kemisk/teknisk arbetsmiljö.

Bägge kurserna är i huvudsak webbaserade och går på kvartsfart.
Arbetsmiljö och säkerhet - Riskkällor, riskanalys, riskhantering, säkerhetsstrategier, 7.5 hp. Enbart grundläggande behörighet för universitetsstudier krävs.
Läs mer 

Kemisk arbetsmiljö - Risker och exponeringsbedömning, 7.5 hp. Här är behörighetskravet Kemi A från gymnasiet.
Läs mer

Umeå universitet arbetar för att senare även ska kunna erbjuda ytterligare kurser passande vid arbete som arbetsmiljöingenjör framför allt inom området teknisk arbetsmiljö, det vill säga buller, vibrationer, belysning, elektromagnetisk strålning med mera. 

Efterfrågan på magisterutbildningen är i dagsläget låg. En ny treårig grundutbildning utreds för närvarande, vilken troligtvis kan starta tidigast hösten 2015. Tills dess att frågan om grundutbildning är löst är dessa kurser ett alternativ för den som vill arbeta som arbetsmiljöingenjör.

Här finns mer samlad information från Kemiska institutionen vid Umeå universitet om kurser i arbetsmiljö.