_self

Branschutbildningar

Sveriges Företagshälsor satsar på kompetensutveckling.

Nedanstående utbildningar och seminarier erbjuds till bransch och arbetsgivare.

2019  
   
   
September 15-metod-utbildning, 12-13 september FULLBOKAD!
   
Oktober Förmånsbeskattning av privat hälso- och sjukvård - regler&tolkning 7 oktober
   
  Medicinskt ledningsansvar inom företagshälsan, 8 oktober
  OBS! Fullbokad
   
  Arbetsmiljö, organisation och hälsa – samband och reformförslag, 10 oktober
   
November Universellt utformade arbetsplatser - en introduktionsdag
4 november
   
  Återträff för 15-metodutbildade, 18 november
   
2020  
   
Januari  MRO-utbildning, 20-22 januari
   
  15-metod-utbildning, 28-29 januari
   
Mars Kvalitetssäkrad alkohol- och drogtestning, 12-13 mars