_self

Branschutbildningar

Sveriges Företagshälsor satsar på kompetensutveckling.

Nedanstående utbildningar och seminarier erbjuds till bransch och arbetsgivare.

2018  
   
November Alkoholproblem i arbetslivet, 7 november
Seminarium för arbetsgivare
   
  Återträff för 15-metodutbildade, 16 november
   
  Ny på jobbet? - Företagshälsovården, en introduktion
   
  Webbutbildning i GDPR - Den nya dataskyddsförordningen - General Data Protection Regulation, kan beställas löpande.
   
2019  
   
Januari 15-metoden, 9-10 januari
   
  Kvalitetssäkrad alkohol- och drogtestning, 15-16 januari
   
  MRO-utbildning, 23-25 januari
   
Februari Kontrollerat Drickande, 21 februari och 9 april
   
  Arbetsrelaterad psykisk ohälsa – Vad kan arbetsgivaren göra? 
22 februari
Seminarium för arbetsgivare