_self

Arbetsrätt vid rehabilitering

Ett seminarium om arbetsrättsfrågor i samband med rehabiliteringsprocessen.
När kan och bör arbetsgivaren hjälpa den anställde? Kan arbetsgivaren säga upp eller avskeda en anställd på grund av sjukdom?
Seminariet riktar sig i första hand till personal inom företagshälsan men även chefer, HR och andra med intresse för frågan är välkomna.  

Datum: Hösten 2020, datum ej fastställt. 
Plats: Sturegatan 15, Stockholm
Tid: 09.30 – 15.30 (kaffe och registrering från kl. 09.00)
Pris: 3 995:- + moms för medlemmar i Sveriges Företagshälsor, 4 995:- + moms för icke medlemmar.
Fika, lunch och dokumentation ingår.

Du får veta mer om:
• Kan sjukdom vara saklig grund för uppsägning?
• Vad säger Arbetsdomstolens praxis?
• Vilka skyldigheter har arbetsgivaren och arbetstagaren i rehabiliteringsprocessen?
• Vilken roll spelar andra i denna process: facket, FK och företagshälsan?
• Vilken tystnadsplikt har hälso- och sjukvårdspersonal i förhållanden till den sjukes arbetsgivare?

Föreläsare är Lars Bäckström, arbetsrättsjurist på Almega.
Lars hjälper oss att reda ut begreppen kring arbetsrättsliga åtgärder ur ett arbetsgivarperspektiv. När kan och bör arbetsgivaren hjälpa den anställde? Kan arbetsgivaren säga upp eller avskeda en anställd på grund av sjukdom?

På seminariet kommer även Josefine Hagmyr och Mikael Peters samverkansansvariga på Försäkringskassan att medverka och belysa Försäkringskassans roll och bland annat diskutera:
• Våra olika roller och ansvar/uppdrag
• Försäkringskassans bedömningsgrunder
• Alternativ till sjukpenning
• Sjuklön och läkarintyget
• Rehabiliteringskedjan och sjukpenning
• Förebyggande insatser

Läs mer om Anmälningsvillkor och information för kurser anordnade av Sveriges Företagshälsor

Intresseanmälan