_self

Arbetsrätt vid rehabilitering

Ett seminarium om arbetsrättsfrågor i samband med rehabiliteringsprocessen.
När kan och bör arbetsgivaren hjälpa den anställde? Kan arbetsgivaren säga upp eller avskeda en anställd på grund av sjukdom?
Seminariet riktar sig i första hand till chefer, HR och företagshälsan men även andra med intresse för frågan är välkomna.  

Datum: Fredagen den 10 maj 2019
Plats: Sturegatan 11 (Almegahuset) i Stockholm
Tid: 09.30 – 15.30 (kaffe och registrering från kl. 09.00)
Pris: 4 495 kr + moms (lunch, fika och dokumentation ingår)
Medlemmar i Sveriges Företagshälsor och Almega har 1 000 kr rabatt.

Du får veta mer om:
• Kan sjukdom vara saklig grund för uppsägning?
• Vad säger Arbetsdomstolens praxis?
• Vilka skyldigheter har arbetsgivaren och arbetstagaren i rehabiliteringsprocessen?
• Vilken roll spelar andra i denna process: facket, FK och företagshälsan?
• Vilken tystnadsplikt har hälso- och sjukvårdspersonal i förhållanden till den sjukes arbetsgivare?

Föreläsare är Lars Bäckström, arbetsrättsjurist på Almega.
Lars hjälper oss att reda ut begreppen kring arbetsrättsliga åtgärder ur ett arbetsgivarperspektiv. När kan och bör arbetsgivaren hjälpa den anställde? Kan arbetsgivaren säga upp eller avskeda en anställd på grund av sjukdom?

Seminariet kommer också att belysa Försäkringskassans roll och ta upp frågor som:
• Våra olika roller och ansvar/uppdrag
• Försäkringskassans bedömningsgrunder
• Alternativ till sjukpenning
• Sjuklön och läkarintyget
• Rehabiliteringskedjan och sjukpenning
• Förebyggande insatser
Susanne Larsson och Camilla Gärdehall från Försäkringskassan berättar om detta och mer därtill.

Frågor
Kontakta projektledare Pernilla Nordkvist, Tfn: 08-762 67 42.

Anmälan

Läs mer om Anmälningsvillkor och information för kurser anordnade av Sveriges Företagshälsor