_self

Arbetsrelaterad psykisk ohälsa – Vad kan arbetsgivaren göra?

Ett seminarium för dig som har ansvar för den psykosociala arbetsmiljön på arbetsplatsen eller blir involverad när skadan redan är skedd.

Datum: Fredagen den 22 februari 2019 
Tid: 09.30-15.30
Plats: Sveriges Företagshälsor, Sturegatan 11 (Almegahuset) i Stockholm
Pris: 5 495 kr + moms (lunch, fika och dokumentation ingår)
Medlemmar i Sveriges Företagshälsor har 1 000 kr rabatt. 

Vi går igenom de senaste forskningsrönen, hur man kan räkna ut vad psykisk ohälsa kostar och vad arbetsplatsen kan göra för att minska arbetsrelaterad psykisk ohälsa samt hur man på bästa sätt implementerar effektiva insatser.

Föreläsare från Karolinska Institutet,
Enheten för interventions- och implementeringsforskning inom arbetshälsa: 

Irene Jensen, professor i metoder för företagshälsa. Hennes forskning är främst inriktad på hur forskningsresultat effektivt kan komma till nytta i reguljär verksamhet, s.k. evidensbaserad praktik.

Lydia Kwak, docent. Är bland annt specialiserad på implementering, hälsopromotion på arbetsplatsen och beteendeförändringar.

Bozana A. Johansson, psykolog, psykoterapeut, doktorand. Har sedan sent nittiotal arbetat med KBT-inriktad behandling och har lång erfarenhet av problemlösningsterapi. Som doktorand forskar hon kring stress och stressprevention.

Emmanuel Aboagye, hälsoekonom. Forskar kring hur man kan mäta produktionsbortfall samt hur chefer kan räkna på dessa kostnader på arbetsplatsen.

Här kan du ta del av:
Riktlinjer för psykisk ohälsa på arbetsplatsen
Arbetshälsoekonomiskt analysverktyg

Anmälan

Frågor
Kontakta projektledare Pernilla Nordkvist, telefon: 08-762 67 42.