_self

Arbetsrelaterad psykisk ohälsa – Vad kan arbetsgivaren göra?

Ett seminarium för dig som har ansvar för den psykosociala arbetsmiljön på arbetsplatsen eller blir involverad när skadan redan är skedd.

Datum: Januari eller februari 2019. (Seminariet den 23 nov 2018 flyttas fram).
Tid: 09.30-15.30
Plats: Sveriges Företagshälsor, Sturegatan 11 (Almegahuset) i Stockholm

Vi går igenom de senaste forskningsrönen, hur man kan räkna ut vad psykisk ohälsa kostar och vad arbetsplatsen kan göra för att minska arbetsrelaterad psykisk ohälsa samt hur man på bästa sätt implementerar effektiva insatser.

Två av huvudföreläsarna är: 

Irene Jensen, professor i metoder för företagshälsa vid enheten för interventions- och implementeringsforskning, institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet. Hennes forskning är främst inriktad på hur forskningsresultat effektivt kan komma till nytta i reguljär verksamhet, s.k. evidensbaserad praktik.

Lydia Kwak, docent vid enheten för interventions- och implementeringsforskning, institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet. Hon är bl.a. specialiserad på implementering, hälsopromotion på arbetsplatsen och beteendeförändringar.

 

Här kan du ta del av Riktlinjer för psykisk ohälsa på arbetsplatsen.

Frågor
Kontakta projektledare Pernilla Nordkvist, telefon: Tfn: 08-762 67 42.