_self

Återträff 2020 för MRO- och provtagarutbildade

Återträff för dig som genomgått MRO- eller provtagarutbildning 
(kvalitetssäkrad alkohol- och drogtestning)

Återträffen syftar till att informera om senaste nytt på området samt ge dig tillfälle att inhämta fördjupad kunskap och att utbyta efarenheter med kollegor som också arbetar med alkohol- och drogtester i arbetslivet.

Datum: 1 september 2020
Tid:       09.00 – 16.00 (kaffe och registrering från kl. 08.30)
Plats:   Storgatan 19 (Näringslivets Hus) i Stockholm
Pris:     Medlem i Sveriges Företagshälsor 4 495 kr + moms. Övriga 5 495 kr + moms


Programinnehåll:
- Kunskapsläget kring Cannabis, presentation av en nyöversatt WHO-rapport.
- Utandningstester och ackreditering, en lägespresentation.
- Ökar eller minskar narkotikaanvändningen i Sverige?
- Aktuella siffror och förekomst av narkotika i arbetslivstester på lab.
- Nya labrutiner kring PEth vid alkoholpåverkan. Värt att veta för korrekt bedömning.
- Guiden för alkohol- och narkotikakontroller i arbetslivet. Hur funkar den i praktiken?
- Bussföretag avskedade medarbetare pga positivt utfall på kokain, skulle prövats i AD men återkallades av facket.


Medverkande föreläsare:
Olof Beck, adj. prof., Karolinska Institutet.
Anders Helander, adj. prof., Karolinska Institutet.
Ulric Hermansson, med.dr och universitetslektor, Karolinska Institutet.
Kristin Feltmann, med. dr., Karolinska Institutet.
Erica Sundin, utredare, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN).
Henrik Olander, processjurist, Transportföretagen.

Ansvariga för dagen är:
Olof Beck och Ulric Hermansson

Skicka gärna in frågor i förväg som du önskar få besvarade under dagen!
Mejla: pernilla.nordkvist@foretagshalsor.se.

Anmälan

Läs mer om Anmälningsvillkor och information för kurser anordnade av Sveriges Företagshälsor