_self

Medicinska kontroller i arbetslivet

- Medlemsseminarium om den nya föreskriften (AFS 2019:3)

Datum: 8 maj 2020 
Tid: Kl. 09.30 – 12.00 (frukostfika finns från kl.09.00)
Plats: Sturegatan 15, Stockholm 
Målgrupp: Företagsläkare och personal som medverkar vid medicinska kontroller samt verksamhetsansvariga chefer på företagshälsan  
Pris: 495:- + moms.

Arbetsmiljöverkets nya reviderade föreskrifter om medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2019:3) gäller från den 1 november 2019. Sveriges Företagshälsor inbjuder till ett seminarium där de mest relevanta delarna i föreskriften belyses samt det som är nytt i förhållande till tidigare föreskrifter. Struktur, språk och kopplingen till andra föreskrifter förtydligas samt ansvarsfördelningen mellan arbetsgivaren och den medicinska expertisen. Speciell tonvikt kommer att läggas på medicinska kontroller vid handintensivt arbete och arbete med kvicksilverexponering, vibrationer, nattarbete, arbete med bly och klättring med stor nivåskillnad (tidigare mast- och stolparbete).
Ange gärna i anmälan om det är något speciellt du önskar få svar på under seminariet. 

Föreläsare från Arbetsmiljöverket
Igge Gustavsson, läkare, specialist i yrkes- och miljömedicin
Ingemar Rödin, läkare, specialist i yrkes- och miljömedicin
Kersti Lorén, ergonom

Seminariet är endast tillgängligt för medlemmar i Sveriges Företagshälsor.
Tyvärr är det inte möjligt för Arbetsmiljöverket att medverka på webbsänt seminarium. 

Läs mer om Anmälningsvillkor och information för kurser anordnade av Sveriges Företagshälsor

 ANMÄLAN