_self

Medicinskt ledningsansvar inom företagshälsan

- Vad innebär det för verksamhetschefen och medicinskt ansvarig personal?

Kursen den 24 april är inställd pga Coronaepidemin
Datum:  Ej fastställt
Tid: Kl. 09.30 – 17.00 (fika finns från kl.09.00)
Plats: Sturegatan 15, Stockholm 
Målgrupp: Verksamhetsansvariga chefer samt personer med medicinskt ledningsansvar inom företagshälsan  
Pris: 4 495:- + moms för medlemmar i Sveriges Företagshälsor, 5 495:- + moms för icke medlemmar.

För en verksamhetschef på företagshälsan är en av ledningsuppgifterna att ansvara för att verksamheten tillgodoser hög patientsäkerhet och god vård. För den uppgiften krävs specifik sakkunskap motsvarande de behov som finns i den aktuella verksamheten. Förutom att tillse att det medicinska omhändertagandet av patienten tillgodoser kraven på hög patientsäkerhet och god vård, måste verksamhetschefen tillse att samverkan och samordning med andra enheter också fungerar på ett för patienten tillfredsställande sätt. Det måste också finnas de direktiv och instruktioner som verksamheten kräver och personalens kompetens måste upprätthållas genom vidareutbildningsinsatser med mera. En FHV-verksamhet får inte bedrivas utan att det finns en namngiven person som har det medicinska ledningsansvaret.  

Kursen svarar mot uppfyllande av kravet på kurs för ST läkare i Arbetsmedicin delmål a6 – Lagar och andra föreskrifter samt hälso- och sjukvårdens organisation. Kursen kan även utgöra ett bra underlag inför kravet på utförande av ett eget Systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete.

"Trodde jag hade ganska bra koll på våra styrande dokument men helt klart en del som behöver uppdateras! Väldigt bra att jag gick med min nya chef så vi får en gemensam grund att stå på!"
                                                                        Företagsläkare och kursdeltagare i april 2018

Innehåll
• Patientsäkerhet och kvalitetssäkring
• Hantering av patientuppgifter/sekretess
• Praktiska exempel
• Gruppdiskussioner kring vanliga frågeställningar


Föreläsare: Ulrika Sandén, jur.dr, universitetslektor i rättsvetenskap, Umeå Universitet. Forskare inom området medicinsk rätt och ledamot i Svenska Läkaresällskapets Etikdelegation.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kursledare: Karin Nord, företagsläkare Ådalshälsan, Kramfors, ledamot företagsläkarföreningen 
 

 

Läs mer om Anmälningsvillkor och information för kurser anordnade av Sveriges Företagshälsor