_self

MRO-utbildning – kvalitetssäkring av drogtester i arbetslivet 2020

MRO-utbildningen (Medical Review Officer) riktar sig i första hand till läkare inom företagshälsovård och beroendevård.

Datum: 20-22 januari 2020 
Tid: Start kl.10.00 den 20 januari (registrering och kaffe från kl. 09.30), slut kl. 15.00 den 22 januari
Plats: Sturegatan 11 (Almegahuset) i Stockholm
Pris: 7 495:- + moms för medlemmar i Sveriges Företagshälsor, 8 995:- + moms för icke medlemmar

Syftet med utbildningen är att ge grundläggande kunskaper om narkotika- och alkoholmarkörer samt särskild kompetens i att tolka narkotikaanalyser och att kvalitetssäkra hanteringen från provtagning till provsvar.

Innehåll:
 • Olika preparat och dess farmakologiska verkan
 • Förekomst av alkohol och narkotika i arbetslivet
 • Risker med alkohol- och narkotikaproblem i arbetslivet
 • Möjligheter och begränsningar att tidigt upptäcka narkotikaanvändning
 • Analysmetoder och tolkning av narkotikatester
 • Kvalitetssäkerhet från provtagning till provsvar (Chain of custody)
 • Översikt över olika biologiska markörer för alkohol
 • Arbetsrättsliga aspekter på narkotikatestning
 • Behandlingsmetoder vid beroendetillstånd

Särskilt uppmärksammas kliniska erfarenheter av MRO-arbete och narkotikatester i arbetslivet. Utbildningen ger behörighet att vara MRO inom FHV och annan verksamhet inom hälso- och sjukvård. Ansvarig för utbildningen är Olof Beck, professor emeritus vid KI och Ulric Hermansson, universitetslektor vid KI.

Anmälan

Läs mer om Anmälningsvillkor och information för kurser anordnade av Sveriges Företagshälsor

Vid frågor kontakta:
Pernilla Nordkvist, Sveriges Företagshälsor
Tfn: 08-762 67 42