_self

MRO-utbildning – kvalitetssäkring av drogtester i arbetslivet

MRO-utbildningen (Medical Review Officer) riktar sig i första hand till läkare inom företagshälsovård och beroendevård.

Datum: 23-25 januari 2019
Tid: Start kl.10.00 den 23 januari (registrering och kaffe från kl. 09.30), slut kl. 15.00 den 25 januari
Plats: Sturegatan 11 (Almegahuset) i Stockholm
Pris: 6 495:- + moms för medlemmar i Sveriges Företagshälsor, 7 995:- + moms för icke medlemmar

Syftet med utbildningen är att ge grundläggande kunskaper om narkotika- och alkoholmarkörer samt särskild kompetens i att tolka narkotikaanalyser och att kvalitetssäkra hanteringen från provtagning till provsvar.

Innehåll:
 • Olika preparat och dess farmakologiska verkan
 • Förekomst av alkohol och narkotika i arbetslivet
 • Risker med alkohol- och narkotikaproblem i arbetslivet
 • Möjligheter och begränsningar att tidigt upptäcka narkotikaanvändning
 • Analysmetoder och tolkning av narkotikatester
 • Kvalitetssäkerhet från provtagning till provsvar (Chain of custody)
 • Översikt över olika biologiska markörer för alkohol
 • Arbetsrättsliga aspekter på narkotikatestning
 • Behandlingsmetoder vid beroendetillstånd

Särskilt uppmärksammas kliniska erfarenheter av MRO-arbete och narkotikatester i arbetslivet. Utbildningen ger behörighet att vara MRO inom FHV och annan verksamhet inom hälso- och sjukvård. Ansvarig för utbildningen är Olof Beck, professor vid KI och Ulric Hermansson, universitetslektor vid KI.

Anmälan

Vid frågor kontakta:
Pernilla Nordkvist, Sveriges Företagshälsor
Tfn: 08-762 67 42